Occupational health service in Budapest


Legal backgroundSection No. XCIII of the Hungarian Employment Act of 1993 states, that an employer must provide occupational health care for its employees. Regulation 89/1995 [VII.14] outlines the necessary procedures, and the whole process is under the supervision of the OMMF [the Hungarian Labour Inspectorate].

Occupational health is defined as the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupations by preventing departures from health, controlling risks and the adaptation of work to people, and people to their jobs. (ILO/WHO 1950).In 1950, ILO/WHO laid down the following rationale for occupational health: The promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of workers in all occupation.
The knowledge of occupational health involves that people in certain jobs are exposed to varied factors and elements inherent in their job and job environment, which may precipitate hazard, accidents, diseases, disability and death.
It will expose workers to hazard related to some works and their prevention/control measures in order to be safe and healthy while at work and aHUFer work.
The protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health.
The planning and maintenance of the workers in an occupational environment.
The adaptation of each man to his job/work.
Early rehabilitation and maintenance of the working capacity of the workers.
The knowledge will expose public health workers, employers, trade unions and the general public to the importance and relationship of work top health, that of work environment to health, that of attitude/practices/behaviour at work to health, that of machine/equipments/tools to health.
The knowledge will promote and maintain the mental, physical and social well being of workers on every occupation.
Advising on planning and organization of work and working practices including the design of workplace, and on the evaluation, choice and maintenance of equipment and on substances used at work. In so doing, the adaptation of work to workers is promoted.


The national laws below are available only in Hungarian language:


2007.évi LXXXIV.törvény a rehabilitációs járadékról
34-2007. (XII.21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési köt. alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelméréséről, ...
89-1995.(VII.14.)korm.rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
102-1996. (VII.12. ) korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
213-2007. (VIII.7.) korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól
217-1997.(XII.1.)korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997.évi LXXXIII.törvény végrehajtásáról
314-2010.(XII.27.) korm.rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről
321-2007. ( XII.5. )korm. rendelet a komplex rehabilitációról
342-2007.(XII.19.)korm. rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
1949.évi XX.törvény a Magyar Köztársaság alkotmánya
1991.évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
6-1987. (VI.24.) EüM rendelet a keszonmunkáról
1992.évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997.évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról
12-1983. (Eü.K.13.) EüM utasítás a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és szociális ellátása tárgyában kiadott 8-1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
13-1992.(VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról
16-1986. (XII.17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal
18-1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
22-1991.(XI.15.)NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz-és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
27-1995.(VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27-1996.(VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
2-1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
14-2002 (II.26.) KöViM-EüM rendelet a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről
2-1999 (II 11 ) IM rendelet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól
2-2004 (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
3-2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
4-2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
5-1993 (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
6-1996 (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
7-2006 (III 21 ) HM rendelet a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra
12-2006 (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
22-2005 (VI.24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalóra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményeiről
15-2007 (MüK.5.) SZMM utasítás az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről
16-2007 (MüK.5.) SZMM utasítása az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának módosításáról és közzétételéről
18-2002 (XII.28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
20-2004 (III.31.) ESzCsM rendelet a szakmai kollégiumokról
21-2000 (VIII.23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról...
21-2002 (XI.8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
22-2005 (VI.14.) HM-EüM együttes rendelet az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről
78-1999 (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
61-1999 (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
65-1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
66-1999 (XII.25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről
66-2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
25-1998 (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
25-2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
26-2000 (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
33-1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
40-2004 (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
50-1999 (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről